Velkommen

Velkommen til Finansklagenemndas nye digitale Årsrapport. Alle våre arbeidsflater og kommunikasjonsflater skal være digitale og i år presenterer vi vår egen Årsrapport i en webløsning. Med det har vi i all hovedsak avsluttet pdf formatet. Vi håper du får en god leseropplevelse og at du finner stoff av interesse i det vi presenterer.

Mange opplevde enda et år med mye pålagt hjemmekontor som slitsomt. Men mye ble til slutt bra i 2021 likevel. Da restriksjonene som følge av pandemien gradvis ble redusert, gav det håp om at vi kunne vende tilbake til et mer normalt liv. Alt er riktignok ikke som før, men pandemien har gitt oss anledning til å teste ut hjemmekontor i et omfang vi ellers ikke ville sett for oss. Så tar vi med oss de erfaringene vi har gjort under pandemiperioden.

I likhet med mange andre arbeidsplasser har vi etablert den hybride arbeidshverdagen. Vi tror det gode arbeidsmiljøet lar seg opprettholde selv om vi øker muligheten for hjemmekontor. Vi er sikre på at større fleksibilitet reduserer stress, og at vi vil oppleve at det er flere fordeler enn ulemper med denne måten å organisere arbeidshverdagen på. For de som ønsker, vel og merke.

hos oss er det fortsatt mulig å velge arbeidsuken på kontoret, for de som foretrekker det

Igjen takk til alle våre fantastiske medarbeidere som har stått på gjennom en lang og krevende periode. Vi tror 2022 blir et fint år, med medarbeidere som forstår betydningen av å gi, dele, bistå og utvikle. Sammen.

signatur

Harald Sverdrup
Administrerende direktør