Velkommen

Velkommen til Finansklagenemndas digitale Årsrapport.

Finansklagenemndas arbeidsflater og kommunikasjonsflater skal være digitale og vi håper at du finner vår webbaserte Årsrapport interessant.

Etter en lang periode preget av pandemien, ble samfunnet åpnet og tiltakene fjernet i starten av 2022. Livet har gått tilbake til normalen og for mange føles det allerede lenge siden vi hadde en pandemi som totalt styrte livene våre.

I likhet med mange andre arbeidsplasser har også Finansklagenemnda etablert en hybrid arbeidshverdag med mulighet for de ansatte til å jobbe hjemmefra noen dager i uken. Dette har vist seg å fungere godt og gir større fleksibilitet til de ansatte.

«Hybrid arbeidshverdag gir fleksibilitet til de ansatte.»

Vi takker våre dyktige medarbeidere, som har stått på gjennom en lang og krevende periode, for å ivareta det viktige samfunnsoppdraget om at den som har rett, skal få rett.

signatur

Marianne Uppman
Konstituert administrerende direktør