Årsrapport 2022

Den som har rett, 
skal få rett!

Forord

Harald

Velkommen

«Hybrid arbeidshverdag gir fleksibilitet til de ansatte.»

Marianne Uppman
Konstituert administrerende direktør

LES MER

Statistikk

LES MER

Årsregnskap

LES MER

Vedlegg

LES MER