Styret

Finansklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon og Virke. Finansklagenemndas styre har ni medlemmer, med like mange personlige varamedlemmer. Styrets sammensetning besluttes av Avtalepartene.

i 2021 har Finansklagenemndas styre avholdt 5 styremøter og behandlet 34 saker

Finansklagenemndas styre 2021

Styreleder:
Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge

Nestleder:
Christina Åhlander, Finansieringsselskapenes forening

Styremedlemmer:
Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
Hans Olav Rønningen, Finans Norge
Tone Dahle Sævold, Finans Norge
Tone Molvær Berset, Forbrukerrådet
Bjarki Eggen, Forbrukerrådet
Siw-Mette Thomassen, Næringslivets Hovedorganisasjon
Aleksander Holand Nordahl, Virke