Styret

Finansklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening, Næringslivets Hovedorganisasjon og Virke. Finansklagenemndas styre har ni medlemmer, med like mange personlige varamedlemmer. Styrets sammensetning besluttes av Avtalepartene.

«I 2022 har Finansklagenemndas styre avholdt 5 styremøter og behandlet 29 saker.»

Finansklagenemndas styre 2022

Styreleder:
Hans Olav Rønningen, Finans Norge

Nestleder:
Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge

Styremedlemmer:
Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
Tone Dahle Sævold, Finans Norge
Tone Molvær Berset, Forbrukerrådet
Bjarki Eggen, Forbrukerrådet
Siw-Mette Thomassen, Næringslivets Hovedorganisasjon
Christine Spersrud Haug, Virke
Christina Åhlander, Finansieringsselskapenes forening