Nemndene

Saker som ikke lar seg løse i sekretariatet, blir overført til behandling i nemnd. I 2022 hadde Finansklagenemnda følgende nemnder:

• FinKN Skade – med særnemnd for Trafikkforsikringsgebyr
• FinKN Person
• FinKN Eierskifte
• FinKN Bank
• FinKN Inkasso

 

Nemndsledere 2022

person

Kaja de Vibe Malling
Advokat MNA
Leder FinKN Person

person

Karin Maria Bruzelius
Tidligere Høyesterettsdommer
Leder FinKN Person

person

Rune Jensen
Lagdommer
Leder FinKN Inkasso og FinKN Skade (FinKN Gebyr)

person

Trine-Lise Wilhelmsen
Professor dr.juris, UiO
FinKN Skade

person

Henning Jakobsen
Spesialrådgiver, Stortinget
Leder FinKN Eierskifte

person

Kjersti Buun Nygaard
Lagmann
Leder FinKN Eierskifte

person

Trygve Bergsåker
Professor dr.juris, UiO
Leder FinKN Bank

person

Birgitte Hagland
Professor, UiO
Leder FinKN Person
Foto: Line Slotnæs

 

Hver av nemndene ledes av en nemndsleder, som utnevnes av styret. I FinKN Eierskifte og FinKN Person er ledervervet delt mellom to ledere. Nemndene FinKN Skade, FinKN Eierskifte, FinKN Person, FinKN Inkasso og FinKN Bank består av fem medlemmer. I tillegg til nemndsleder er det to medlemmer fra næringssiden, og to medlemmer som representerer klager. FinKN Skade – trafikkforsikringsgebyr består av tre medlemmer. I tillegg til nemndsleder er det ett medlem fra næringssiden og ett medlem som representerer klager.