Nemndene

Saker som ikke lar seg løse i sekretariatet, blir overført til behandling i nemnd. I 2023 hadde Finansklagenemnda følgende nemnder:

• FinKN Skade – med særnemnd for Trafikkforsikringsgebyr
• FinKN Person
• FinKN Eierskifte
• FinKN Bank
• FinKN Inkasso

 

Nemndsledere 2023

person

Kaja de Vibe Malling
Advokat MNA
Leder FinKN Person

person

Birgitte Hagland
Professor, UiO
Leder FinKN Person
Foto: Line Slotnæs

person

Rune Jensen
Lagdommer
Leder FinKN Inkasso og FinKN Skade (FinKN Gebyr)

person

Trine-Lise Wilhelmsen
Professor dr.juris, UiO
FinKN Skade

person

Henning Jakobsen
Leder av Stortingets utredningsseksjon
Leder FinKN Eierskifte

person

Kjersti Buun Nygaard
Lagmann
Leder FinKN Eierskifte

person

Trygve Bergsåker
Professor dr.juris, UiO
Leder FinKN Bank

Hver av nemndene ledes av en nemndleder, som utnevnes av styret. I FinKN Eierskifte og FinKN Person er ledervervet delt mellom to ledere. Nemndene FinKN Skade, FinKN Eierskifte, FinKN Person, FinKN Inkasso og FinKN Bank består av tre medlemmer. I tillegg til nemndleder er det ett medlem fra næringssiden, og ett medlem som representerer klager. Leder eller medlem av en klagenemnd kan kreve at nemnda skal ha fem medlemmer hvis saken er av særlig vanskelighet, viktighet eller av prinsipiell betydning. I saker som gjelder tvist om et forsikringsforetak har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale, og avslaget er gitt på medisinsk grunnlag, kan FinKN Person i tillegg utvides med to medisinsk sakkyndige medlemmer utpekt av henholdsvis forsikringsnæringen og Forbrukerrådet.